Vilkår og betingelser for bruk av 123mc.no

Vilkår og avtale
En betingelse for å kunne registrere deg som bruker på 123mc.no er at du har akseptert disse vilkårene. Brukerens valg av "Jeg har lest og aksepterer 123mc.no vilkår og betingelser"-feltet skal anses å være en avtale mellom deg og 123mc.no (123rubrikk AS, Postboks 3039, NO-4392 Sandnes, org.nr. 919902132), hvoretter 123mc.no og du er bundet av vilkårene. Vilkårene er i samsvar med gjeldende lovgivning.

Opprettelse av brukerkonto

Brukeropprettelse og "Din konto"
Ved opprettelse som bruker på 123mc.no får du "Din konto" på 123mc.no. Dette har du tilgang til ved å logge deg inn med oppgitt e-post og passord. Etter registrering vil du få tilsendt en e-post med bekreftelse som inneholder innloggingsinformasjonen din. Kombinasjonen med e-post og passord anses som en helt personlig informasjon som du må beholde for deg selv og ikke kan videreformidle til andre. Dette sikrer at det bare er deg som kan få tilgang til din personlige "Din konto" på 123mc.no. Det er nødvendig med brukeropprettelse for å kunne bruke tjenestene våre. Etter brukeropprettelsen mottas nyhetsmailer fra våre medier. Disse nyhetsmailene kan avmeldes fra kontosiden.

Innhold på "Din konto"
"Din konto" inneholder personlig informasjon som bare du kan se. I tillegg inneholder den funksjoner som holder oversikt over de tjenestene du kan benytte deg av gratis på 123mc.no.

Blokkering av "Din konto"
Kontakt vår supportavdeling umiddelbart dersom du mistenker eller vet at andre har fått tilgang til din innloggingsinformasjon, slik at brukerprofilen din på 123mc.no kan bli blokkert eller at passordet kan bli endret.

 

Datasikkerhet

Personlige opplysninger
Når du oppretter bruker på 123mc.no, registreres de opplysningene som du oppgir. Dine opplysninger blir behandlet fortrolig, og er kun tilgjengelig for deg og de betrodde databaseansvarlige medarbeiderne hos 123mc.no. 123mc.no videreformidler eller selger ikke dine opplysninger til tredjepart.

Behandling av opplysninger
Behandling av alle personlige opplysninger skjer i henhold til personopplysningsloven. Dine personlige opplysninger vil bli brukt i følgende sammenhenger: Når du logger deg inn på 123mc.no, får du adgang til "Din konto". Når du oppretter en salgsannonse, blir telefonnummeret ditt og e-posten automatisk overført til annonsen din, slik at interesserte brukere kan komme i kontakt med deg. Din adresse blir automatisk overført til annonsen din, slik at interesserte brukere kan se hvor du bor. Informasjon om hvilke handlinger brukerne foretar seg på 123mc.no vil forbli lagret så lenge som det er nødvendig for 123mc.no. Dette for at 123mc.no skal kunne oppfylle sine forpliktelser overfor brukerne og oppfylle forpliktelsene som 123mc.no er underlagt lovene, herunder regnskaps- og bokføringsloven. I tillegg foretar vi statistiske beregninger basert på informasjon om innlogging. Det er ikke mulig å tilbakeføre data til bestemte personer i disse statistiske beregnongene. Vi bruker resultatene av våre statistiske beregninger blant annet i forbindelse med å utvikle forbedringer på 123mc.no.

Oppdatering av informasjon
Vi foretar en løpende kontroll av riktigheten til de registrerte personopplysningene for å sikre at vår databaseserver er fullstendig oppdatert og bare inneholder korrekte data. I denne sammenhengen er du også pålagt å oppdatere dine personlige opplysninger hvis endringer oppstår.

Cookies
Cookies (informasjonskapsler) er en mindre programkode som blir lagret på din datamaskin, slik at datamaskinen din kan huske deg på et senere tidspunkt. 123mc.no er basert på bruk av informasjonskapsler. Du kan slette disse informasjonskapslene når som helst. Hvis nettleseren din er innstilt til å ikke å godta informasjonskapsler, kan ikke 123mc.no brukes.


Handel på 123mc.no

Opprettelse av salgsannonser
Når du oppretter en salgsannonse på 123mc.no, utformer du selv din annonse og kan dermed løpende se og vurdere annonsens utforming. Du er selv ansvarlig for innholdet, men 123mc.no forbeholder seg retten til å redigere annonsen din i samsvar med 123mc.no sine regler for annonsering. Når du oppretter annonser på 123mc.no, blir de også automatisk lagret under din «Din konto», slik at du får oversikt over annonsene du har publisert. Når du har godkjent en annonse, kan du umiddelbart sjekke om annonsen din har blitt publisert. Derfor vil du ikke motta en e-post som bekrefter annonseringen din. Når det ikke lenger er nødvendig for deg å ha en annonse publisert på 123mc.no, er du forpliktet til å slette annonsen (for eksempel når en salgsvare er blitt solgt). Hvis du har sagt opp abonnementet/automatisk fornyelse, vil annonsene dine automatisk bli satt på pause etter valgte utløpsdato, med mindre du velger å forlenge. Du vil motta en e-post om dette før annonsen utløper. Etter ytterligere 2 måneder slettes annonsen helt og kan ikke gjenopprettes.

Endringer av salgsannonser
Av hensyn til plassering og forståelse av annonser forbeholder 123mc.no seg retten til å endre annonseteksten i en gitt annonse og retten til å gi annonsen en mer korrekt plassering dersom den er feilplassert. I tillegg forbeholder 123mc.no seg retten til å avvise annonser som etter vår vurdering bryter med gjeldende lovgivning, brukerforbehold eller 123mc.no sin interesse eller omdømme.

Abonnementbetingelser
Abonnement eller automatisk fornyelse av annonser skal ses som en ekstra tjeneste, så du trenger ikke tenke på om din annonse utløper. Du vil motta en e-post 24 timer før annonsen fornyes. Ved fornyelse blir beløpet trukket fra ditt betalingskort. Du kan velge bort den automatiske fornyelsen under "Dine motorsykler" eller "Ditt utstyr/deler", avhengig av hvilken annonsetype du har valgt å opprette. Ved brukeropprettelse må brukeren godta forretningsvilkår, som inkluderer abonnementsbetingelser, ved å krysse av for godkjennelse. Forretningsbetingelsene er alltid tilgjengelige gjennom en lenke nederst på nettstedet kalt "Vilkår og betingelser". Etter kjøp av salgsannonse med abonnement vil det bli sendt en e-post med bekreftelse på at det er inngått en abonnementsavtale. Det vil ikke være mulighet for fornyelse av kortnummer. Hvis betalingskortet er blokkert eller utløpt, blir abonnementet slettet ved neste fornyelse av annonsen. Kunden vil bli sendt en e-post om denne hendelsen.

Informasjon om annonsørens e-postadresse og/eller telefonnummer
123mc.no er ikke ansvarlig for om annonsørens opplysninger om e-post og/eller telefonnummer og annen informasjon i annonsen er korrekte. 123mc.no påtar seg heller ikke ansvar dersom en henvendelse til en annonsør skulle vise seg å være forgjeves. Enhver form for overføring, kopiering eller formidling av en annonse sitt kontaktmateriale til en tredjepart utgjør en overtredelse av åndsverkloven. Hvis 123mc.no blir klar over brudd på ovennevnte vilkår, forbeholder vi oss retten til å blokkere overtrederens tilgang til 123mc.no.

Priser og betalinger
Visse tjenester på 123mc.no krever betaling. Dersom du bruker en betalingstjeneste, vil du har mulighet til å gjennomgå og godta prisen (inkl. moms og eventuelle gebyrer). 123mc.no sine priser er oppgitt i norske kroner (NOK), og 123mc.no kan endre prisene fra tid til annen. 123mc.no kan velge å midlertidig endre priser, for eksempel i forbindelse med salgsfremmende begivenheter (tilbud) eller nye tjenester. Disse endringene trer i kraft når 123mc.no kunngjør tilbud eller nye tjenester. Din betaling til 123mc.no kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for våre tjenester når de forfaller. Hvis du ikke betaler, kan vi begrense muligheten til å bruke tjenestene. Ved betaling med debitkort, kredittkort eller på annen måte vil oppgitt pris inkludere merverdiavgift og eventuelle gebyrer.

Angrerett
Når betalingen er fullført, vil du umiddelbart kunne se annonsen din på 123mc.no. Visningsperioden gjelder fra betalingsdagen frem til perioden man har betalt for utløper. Fremvisning er personlig. Avtalen om å vise sin reklame på nettstedet og betalingen for dette er bindende til utløpet av betalingsperioden. Det er ingen angrerett, da du tar i bruk tjenesten idet din salgsannonse vises på nettstedet. Innbetalt betaling kan ikke refunderes. Hvis du har sagt opp abonnement/automatisk fornyelse, må du som bruker selv gjøre en ny betaling for å fortsette å vise den valgte annonsen på 123mc.no etter slutten av annonsens visningsperiode. Du blir ikke automatisk belastet ny betaling med mindre du har tegnet abonnement/automatisk fornyelse.

Utlevering av bruker- og annonseinformasjon
Annonse- og brukerinformasjon vil kun bli gitt til domstolene i form av pålegg i henhold til straffeloven eller i form av rettsordre. Utlevering til politiet, advokat, forsikringsselskap eller forbrukeradministrasjon skjer etter interesseavveiing. Forespørsel om utlevering av annonse- og brukerinformasjon, inkludert begrunnelse, rettes skriftlig til 123mc.no på support@123mc.no. IP-adresser utleveres kun til domstolene i form av pålegg i henhold til straffeloven eller i form av rettsordre. Forespørsel om utlevering av IP-adresser, inkludert begrunnelse, rettes skriftlig til 123mc.no.

 

Regler for annonsering
Når du annonserer på 123mc.no, stilles det krav til at du har en reell annonserings- og salgshensikt med annonseringen.

Oppsigelse
Hvis du vil si opp din brukerkonto på 123mc.no, vennligst kontakt oss.

Opphavsrett
All informasjon som ligger på 123mc.no er 123mc.no sin eiendom. Enhver distribusjon av annet materiale enn det som anses som privat bruk krever samtykke fra 123mc.no.

Lenker
Det er ikke tillatt å etablere koblinger til 123mc.no på en slik måte at 123mc.no vises i en annen websides ramme. Det er ikke tillatt å lage dype koblinger til 123mc.no sitt innhold uten forhåndsavtale med 123mc.no. Det kan ellers bare linkes til forsiden.

Support
Hvis du trenger hjelp med din bruk av 123mc.no, vennligst ta kontakt.
E-postadresse: support@123mc.no

Ansvarsfraskrivelse
123mc.no er ikke erstatningsansvarlig for eventuelle tap ved bruk av tjenestene som er tilgjengelige på 123mc.no. Videre, uten å begrense det generelle i det forutgående, er 123mc.no ikke ansvarlig for tap på grunn av: Krasj i og/eller feil med tilgang til IT-systemer eller ødeleggelse/korrupsjon av data i disse systemene som kan tilskrives hendelsene listet nedenfor, uavhengig av at det er 123mc.no som er ansvarlig for driften av systemene. Manglende strømforsyning eller telekommunikasjon hos 123mc.no. Lovinngripen. Terror eller hærverk (herunder datavirus og hacking), uro, opprør, sabotasje, krig eller naturkatastrofer. Strik, lockout, boikott eller blokkering, uavhenging om konflikten er rettet mot eller initiert av 123mc.no selv eller dets organisasjon, og uavhengig av årsaken til konflikten. Det gjelder også om konflikten kun rammer deler av 123mc.no, eller under andre forhold og omstendigheter som er utenfor 123mc.no sin kontroll. 123mc.no er ikke knyttet til prisene og dataene som er oppgitt. Det tas forbehold om feil eller utelatelser i salgsannonser. 123mc.no er ikke erstatningsansvarlig for annonsers innhold eller tekniske opplysninger. 123mc.no gir ingen garanti eller erstatning i forbindelse med visning av slikt innhold eller informasjon, ikke minst i søkeresultatene.

Brudd på vilkår
123mc.no forbeholder seg retten til å kunne slette deg som bruker uten varsel i tilfelle brudd på disse vilkårene og betingelsene. 123mc.no ønsker naturligvis å ha et godt forhold til alle av våre brukere. Som hovedregel kontakter vi deg for å finne ut om misligholdet skyldes en utilsiktet handling fra din side. Men dersom du skulle være i tvil om regler og vilkår, kontakt oss slik at du kan få veiledning og forklaring på riktig bruk av 123mc.no.

 

 

 Turbosalg på 123mc.no

Det juridiske forholdet mellom deg og 123mc.no
123mc.no har ikke den fysiske eiendomsretten til varer som blir solgt gjennom oss. 123mc.no er et auksjonsselskap som også har et nettsted. Her legges varer til salgs som tilhører selgeren (tredjepart). 123mc.no kan ikke holdes ansvarlig for de solgte varene, oppgitt informasjon om varene og selve transaksjonen. Dette er beskrevet nedenfor.

Solgt "som den er"
123mc.no eier ikke de varene som selges gjennom våre turbosalg/auksjoner og tjenester. Varer som selges eller annonseres gjennom en av 123mc.no sine tjenester selges uten garanti fra tredjemann. Derfor er ikke 123mc.no ansvarlig for feil og mangler med solgte eller annonserte varer. Varer som er solgt gjennom 123mc.no sin auksjon, er varer som er "kjøpt som den er", med mindre selger har oppgitt noe annet. Ingen reklamasjoner mot hverken 123mc.no, skifterett, kurator eller auksjonsleder vil bli tatt til følge.

Ingen garanti på tjenester
123mc.no kan ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller utfall i 123mc.no sine tjenester i henhold til denne Avtalen, i den grad disse skyldes forhold utenfor vår kontroll, uavhengig av bruken av alle tilgjengelige midler for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til avtalen. Du erkjenner at din tilgang til nettstedet vårt noen ganger kan bli avbrutt. Dette kan skyldes en rekke forhold, slik som serverbrudd, strømbrudd, kabelbrudd, service og vedlikehold, samt oppdateringer med nye eller forbedrede alternativer og tjenester.

Ingen garanti for produktbeskrivelser
Vi kan ikke kontrollere eller gi uttalelser om kvantitet, kvalitet, ekthet, sikkerhet eller lovlighet av varene som selges eller annonseres. Vi kan heller ikke garantere fullstendig informasjon, sannhet eller nøyaktighet i varenes produktbeskrivelser.

Angrerett ved turbosalg
Når en forhandler kjøper et produkt gjennom et turbosalg, er det ikke noen angrerett. Det er ingen angrerett hos 123mc.no, da vi ikke er part i salget. 123mc.no formidler kun salget for auksjonspersonen som selger produktet. 123mc.no skal sørge for at alle turbosalg avvikles etisk korrekt, og at man som kjøper hos en auksjonsperson kan legge inn bud i tillit til at alle andre bud på et turbosalg er ekte. Derfor kan vi ikke fortsette samarbeidet med brukere som viser et tydelig mønsker av å misbruke vårt turbosalg, herunder å ikke ha reelle intensjoner om å stå ved innlagte bud. 123mc.no konkluderer i hvert enkelt tilfelle om en brukers budmønster stemmer overens med det ovenfor beskrevne målet. Hvis vi finner oppførsel som indikerer misbruk, velger vi å stenge og deaktivere brukerens konto på 123mc.no.

Selgerens mulighet til å avbryte Turbosalget
Selgeren kan kontakte 123mc.no for å avbryte sitt Turbosalg via telefon. Men bare dersom det ikke har kommet inn bud som oppfyller minsteprisen som selgeren har satt. Selger må betale full salgsavgift dersom Turbosalget ikke avbrytes før første bud sendes. 123mc.no vurderer om forespørselen kan oppfylles. Dersom det er kommet inn bud på et Turbosalg som oppfyller den minsteprisen som selger har fastsatt, kan ikke selger avbryte Turbosalget. Da er selger forpliktet til å selge produktet til den som byr høyest.

Salgsprovisjon
123mc.no mottar salgsprovisjon fra selger. Denne salgsprovisjonen utgjør minimum 999 NOK inkl. moms. Er høyeste bud inkl. moms over 50.000 NOK, vil salgsprovisjonen utgjøre 2 % av høyeste bud inkl. moms. Ved opprettelse av Turbosalg blir denne salgsprovisjonen til 123mc.no akseptert av selger av motorsykkelen. Selger skal betale 123mc.no salgsprovisjon dersom det gjennom Turbosalget kommer inn bud som oppfyller den minsteprisen som selger har fastsatt, så vel som dersom selger selv aksepterer et bud under denne minsteprisen, eller hvis det på annen måte oppnås enighet om prisen mellom selger og en budgiver. Selger er også forpliktet til å betale salgsprovisjon om avtalen ikke gjennomføres på grunn av selgerens forhold, for eksempel fordi selgeren har beskrevet motorsykkelen annerledes enn det kjøperen med rimelighet kunne forvente. 123mc.no mottar ikke et salgsprovisjon fra kjøper. Ved et avsluttet Turbosalg der alle bud er under selgers fastsatte minstepris og selger takker nei til høyeste salgspris, er 123mc.no sin salgsprovisjon kr 0.

Minstepris
Selger fastsetter en minstepris på produktet ved opprettelsen av et Turbosalg. 123mc.no kan avvise et Turbosalg dersom minsteprisen vurderes som urealistisk høy. Om det ikke er kommet inn bud som tilsvarer minstepris før Turbosalget er avsluttet, er ikke selger forpliktet til å selge produktet til budgiver. Når selgers fastsatte minstepris er oppnådd, er selger forpliktet til å selge produktet til den budgiveren som har lagt inn det høyeste budet. Hvis selgers minstepris ikke er nådd ved slutten av Turbosalget, forbeholder 123mc.no seg retten til å forlenge eller gjenoppta Turbosalget for en etterfølgende budrund hvor selger og høyeste budgiver kontaktes direkte av 123mc.no med henblikk på å oppnå enighet om prisen mellom partene.

Turbosalgets gjennomførelse
Registrering av motorsykler for Turbosalg
Private selgere kan registrere motorsykler for Turbosalg via 123mc.no.

Motorsykkelens tilstand og beskrivelse
Ved registrering av motorsykkelen går selger god for at motorsykkels stand er i overenstemmelse med selgers beskrivelse av motorsykkelen. Ved opprettelsen av et Turbosalg forplikter selger seg til å levere motorsykkelen som beskrevet. Ved opprettelsen skal selger beskrive motorsykkelen så presist og redelig som overhodet mulig. Alle forhold som er relevante for en kjøper skal beskrives, og det gjelder særlig motorsykkelens stand. Selgeren må indikere alle flekker, riper, skrammer, bulker, etc. Selgeren må alltid oppgi om det er heftelser knyttet til motorsykkelen, som eiendomsrett, boliglån, innskudd eller eiendomsreservasjoner, og om det er andre forhold som begrenser selgerens evne til å råde over motorsykkelen. Selger skal garantere for at motorsykkelen før handelens endelige gjennomførelse er gjort fri for alle heftelser. Selger erklærer å ha opplyst redelig om alle forhold.

Start- og sluttpunkt på turbosalg
123mc.no bestemmer enerådende start- og sluttpunkt for Turbosalg opprettet på 123mc.no. 123mc.no forbeholder seg dessuten retten til å kunne endre tidspunkt eller helt avlyse et ellers planlagt Turbosalg uten forvarsel og uten betaling av noe vederlag til selger eller kjøper. Dette gjelder også etter at Turbosalget er påbegynt. Ved et avsluttet Turbosalg der et bud er under selgers fastsatte minstepris, har selger 48 timer til å besvare et kjøptstilbud, heretter blir kjøpstilnbudet annullert.

Bud.
Innlagte bud er bindende for den budgivende, potensielle kjøperen. Bud kan derfor ikke tilbaketrekkes eller settes til en lavere sum etter at de er gitt.

Slik byr du

Hvordan du byr på Turbosalget
Du må være en profesjonell forhandler som er logget inn for at systemet kan registrere ditt bud på en vare på Turbosalg.

Budgivning for profesjonelle forhandlere
Du velger hvilket beløp du maksimalt vil gi for varen. Du klikker på "Gi bud". Du har mulighet til å oppjustere ditt bud. Bestemmer du deg for å by mer for en var enn ved første bud, kan du alltid øke budet ditt. Under budgivningen gjelder prinsippet om "første mann til møllen". Dette vil si at dersom to budgivere legger inn det samme budet på en vare, vil den budgiveren som først la inn budet vinne budet. For eksempel vil en budgiver som byr kr 5.000 for en vare få denne varen selv om en annen budgiver senere byr kr 5.000.

Mottakelse av e-mail ved vunnet Turbosalg
Du vil alltid motta en e-mail hvis du vinner et Turbosalg. 123mc.no kan ikke stilles til ansvar for uteforstående faktorer som eventuelt forsinker eller forhindrer at e-mailen kommer frem til deg.

Forbud mot salg i andre salgskanaler
Selger er, etter å ha registrert motorsykkelen til Turbosalg, uberettiget til å selge motorsykkelen andre stedet enn gjennom Turbosalget på 123mc.no, så lenge Turbosalget pågår. Selger av motorsykkelen har dermed ikke muligheten til å selge motorsykkelen til andre budgivere enn dem som byr via Turbosalget på 123mc.no. Hvis motorsykkelen likevel selges gjennom andre salgskanaler, til tross for den overnevnte betingelsen, er selger pliktet til å betale en fastsatt bot på i alt kr 10.000,00 til 123mc.no og den høstbudende kjøper til full og endelig avgjørelse rundt det begåtte misligholdet. Boten fordels på følgende måte: Til 123mc.no beregnet en sedvanlig salgsprovisjon. Det gjenstående beløpet overføres til den høystbudende kjøper som kompensasjon for at kjøper ikke får motorsykkelen i sin ervervelse. Ut over dette kan ikke kjøper rette noe krav mot selger. Kjøper kan ikke reise noe krav mot 123mc.no knyttet til erstattningsbeløpet, eller for øvrig rette noe krav mot 123mc.no.

Levering
Levering av motorsykkelen skjer med kjøpers henting av motorsykkelen, med mindre noe annet avtales. Hentingen skal skje senest syv dager etter at motorsykkelen er kjøpt på Turbosalget. Når kjøper henter motorsykkelen skal betaling gjøres kontant eller ved en bankutsendt sjekk. Det er kjøpers ansvar at handelen gjennomføres og at motorsykkelen hentes innenfor de gjeldenede betingelsene for Turbosalg. Når kjøper eller en av dennes motorsykkelkyndige ansatte/representanter henter motorsykkelen hos selger, er kjøper forpliktet til å straks foreta en sedvanlig undersøkelse av motorsykkelen. Dette innebærer prøvekjøring av motorsykkelen. Kjøper skal straks etter avslutningen av sine undersøkelser meddele selger sine eventuelle innsigelser vedrørende motorsykkelen. Med mindre kjøper meddeler selger berettiget innsigelse om motorsykkelens stand, betraktes motorsykkelen som "solgt som den er". Kjøper kan heretter ikke rette noe krav mot selger, med mindre motorsykkelen lider av vesentlige skjulte mangler og selgeren har handlet uredelig eller grovt uaktsomt. Salget sluttføres ved at selger utleverer motorsykkelens registreringsbevis og sammen med kjøper signerer sluttseddel. Med dette bekrefter dermed kjøper at motorsykkelen er overtatt. Omkostninger knyttet til henting av varen og eventuelle skader som oppstår ved henting betales av kjøperen.