123mc.no legges ned 1. oktober 2020 på grunn av for lite trafikk på nettsiden.